Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Maria Magdalena Cantorij

Luther belicht tijdens concerten, erediensten en lezingen in Bevelands cantateproject. De rijke kerkmuzikale Lutherse traditie krijgt in 2021-2022 een podium tijdens vier projectweekenden op Noord- en Zuid-Beveland (met een uitstapje naar Schouwen-Duiveland).

Maria Magdalena Cantorij

Daaraan gekoppeld zijn er speciale erediensten zoals cantatediensten en (cantate)vespers, maar ook lezingen over de muziek en theologie van Luther. Alle concerten, lezingen en diensten zijn gratis toegankelijk.